|
|
|
|
|
|
|
|
Lån  


 
Dyrene ved vadehavet

Ligesom hos planterne er det kun få dyrearter, der kan tåle skiftevis
at være vanddækket og tørlagt. Dyrene i Vadehavet er derfor
nødt til at være godt tilpassede miljøet, eller også
må de nøjes med at opholde sig på vaderne, når der
er vand nok ved højvande, eller når vaderne er tørlagte
ved lavvande.


Bortset fra det lidt besværlige miljø er Vadehavet et supergodt
spisekammer. Det lave vand giver optimale betingelser for, at alger kan leve
der, da der er masser af lys og næring. Specielt kiselalger lever her
i stort tal. Andre dyr lever af kiselalgerne, f.eks. andet plankton, filtratorer
og mudderædere.


Små rovdyr, f.eks. søstjerner, lever af algeæderne, og større
rovdyr, f.eks. fugle, lever igen af de mindre rovdyr.


Tilsammen udgør Vadehavets dyr og planter et stort og kompliceret fødenet.
Vadehavet er derfor et af verdens 10 vigtigste vådområder. Det har
status som vildt- og naturreservat.


De forskellige fuglearter i Vadehavet udnytter spisekammerets små nicher,
så der ikke er to arter, der lever af præcist det samme. Derfor
har hver art et specielt næb, der netop er tilpasset til at fange de dyr,
som denne art lever af.


Klyden f.eks. har et meget specielt opadbøjet næb, som er perfekt
tilpasset til at skumme vandoverfladen og vadeoverfladen for smådyr.


Strandskaden har et meget kraftigt næb, der er så stærkt,
at den kan tvinge en blåmuslings to skaller fra hinanden. Det er noget
af en bedrift - prøv selv om du kan få en blåmusling til
at åbne skallerne bare en lille smule en dag, du er ved stranden (Men
husk at passe på muslingen, så den ikke kommer til skade!)


Gravanden har et rigtigt snadrenæb. Den lever af de smådyr, f.eks.
dyndsneglen og slikkrebsen, der lever i de øverste lag i vadefladen,
og den spiser også af de salttålende planters frø.


 Kategorier på sider:

Besøgssteder Dyrene ved vadehavet Ordbog Nationalpark vadehavet Hotel Ferie i Danmark Vesterhavet Vadehavet Feriebolig i Danmark Marskdannelsen Vadehavscentret Kort over vadehavet Attraktioner Planterne ved vadehavet Camping i Danmark
 
 
 Du er her: Vadehavet - Netannoncer Vadehavet - - Hvad er Vadehavet en et   

Der tages intet ansvar for oplysningerne på denne side. Siden kan kun betragtes som vejledende.